L´ECLIPSI DEL 3 D´OCTUBRE DE 2005 A LA NOSTRA SEU

EL ECLIPSE DEL 3 DE OCTUBRE DE 2005 EN NUESTRA SEDE

Mosaic d'imatges de l'observació que van realitzar diversos cursos del CEIP Font de’l Albaa la nostra seu, als quals se'ls hi va explicar i va mostrar l'eclipsi, sense cap perill.

Mosaico de imágenes de la observación que realizaron varios cursos del CEIP Font de l’Alba en nuestra sede, a los que se les explicó y mostró el eclipse, sin ningún peligro.

 

Una mostra de les nombroses persones que es van apropar a gaudir de l'observació d'aquest fenomen des de la seu de l´Agrupació Astronòmica de Terrassa.

 Gràcies a tots per la seva visita i fins al pròxim eclipsi el 26 de març del 2006!.

 

Una muestra de las numerosas personas que se acercaron a disfrutar de la observación de éste fenómeno desde la sede de la Agrupació Astronòmica de Terrassa.

¡Gracias a todos por su visita y hasta el próximo eclipse el 26 de marzo del 2006!.

 

Seqüència de diferents moments de l'eclipsi durant la primera meitat i en el màxim (cantó inferior dreta) Les imatges van ser preses amb dues tècniques: a través de filtre H alfa i per projecció. Destacar la imatge central (H alfa) amb quatre protuberàncies i la de la dreta amb aspecte d'arc, dibuixant la forma del camp magnètic.

Secuencia de diferentes momentos del eclipse durante la primera mitad y en el máximo (esquina inferior derecha) Las imágenes fueron tomadas con dos técnicas: a través de filtro H alfa y por proyección. Resaltar la imagen central (H alfa) con cuatro protuberancias y la de la derecha con aspecto de arco, dibujando la forma del campo magnético.
 

<<< tornar / volver